Försäkring &
rådgivning till
Bostadsrättsföreningar

Vi ser på försäkring utifrån ett fastighetsägarperspektiv.
Som del av Fastumgruppen fokuserar vi på att
skapa och skydda bostadsrättsföreningens värden.

Kostnadseffektiv
Administration i
Eget försäkringssystem

Med ett modernt försäkringssystem kan
våra bilförsäkringskunder administrera sina
försäkringar och vi - utmana värdekedjan

En av marknadens bredaste
Tilläggsförsäkringar för
Dig som kör bil

NonStop är en helt oberoende tilläggsförsäkring
som ger ett brett och prisvärt skydd till privat och
företagsägda motorfordon. Framtagen av Kronan

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Kollektivt bostadsrättstillägg

Det kollektiva bostadsrättstillägget var ursprungligen tänkt som en subsidiär försäkring som endast skulle träda in i de fall en medlem saknade det privata bostadsrättstillägget. Då försäkringsbolagen ställer högre krav på juridiska personer kan det kollektiva bostadsrättstillägget ge medlemmen ett försämrat skydd. Så var det inte tänkt att fungera i teorin men bekräftas tyvärr i praktiken. Läs mer

 

Det kollektiva bostadsrättstillägget kan ge medlemmen ett försämrat skydd.  

Presentationer

Kronan - en del av Fastumgruppen