Försäkring &
rådgivning till
Bostadsrättsföreningar

Vi ser på försäkring utifrån ett fastighetsägarperspektiv.
Som del av Fastumgruppen fokuserar vi på att
skapa och skydda bostadsrättsföreningens värden.

Försäkring för bostadsrättsföreningar