Under senare tid har det framkommit fall där det kollektiva bostadsrättstillägget inte ger önskat skydd. Tanken med det kollektiva tillägget är mycket god men det har visat sig att skador regleras olika om bostadsrättstillägget tecknats privat mot om det tecknats kollektivt. Detta har att göra med att flera försäkringsbolag skiljer på kraven som ställs på en fysiker kontra juridisk person. Så var det inte tänkt att fungera i teorin men bekräftas tyvärr i praktiken.
 
Vi rekommenderar för närvarande samtliga bostadsrättsinnehavare att teckna ett eget (privat) bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring - även om bostadsrättsföreningen tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg.