Försäkringsspecialister

Kronan Försäkringskonsult AB är en registrerad försäkringsförmedlare som lyder under Finansinspektionen. Verksamheten startades 1991 med inriktning på Företagsförsäkringar och specialförsäkringar inom skadeförsäkring (s.k. Affinity lösningar).

Sedan 2015 ingår Kronan i Fastumkoncernen. Som en del av Fastum ser vi på försäkring utifrån ett fastighetsägarperspektiv. I vårt uppdrag ingår försäkringsanalys, rådgivning kring omfattning, självrisker och hur föreningen kan minska antalet försäkringsskador med särskilt fokus på hanteringen av skada samt reglering av skada i bostadsrätt. Tillsammans med våra kollegor inom Fastum arbetar vi för att skapa skydda bostadsrättsföreningarnas värden. www.fastum.se

Kontakta oss

Kronan Försäkringskonsult AB
Box 3118
169 03 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18, Solna
info@kronan-forsakring.se
Tel. 90 220