Försäkring ur ett fastighetsägarperspektiv

Vi ser på fastighetsförsäkring utifrån ett fastighetsägarperspektiv. Ett synsätt som ger incitament till löpande underhåll, skadeförebyggande och skadereglering enligt BRL, föreningens stadgar och upprättad skadepolicy. Vår uppfattning är försäkringen endast bör användas när den verkligen behövs. Över tid påverkas premien positivt och föreningen får en bättre totalekonomi.